Jobs Categoriën

Onze 10 troeven

1Regionale zorgwerkgever

2Overlegcultuur

3Aandacht voor work-life balance

4Geplande uuroosters

5Training & Opleiding

6Teambuilding

7Professionele uitrusting

8Vlotte bereikbaarheid en gratis parking

9Extralegale voordelen en attenties

10Personeelsrestaurant

Ons DNA in woord en beeld

Klantgerichtheid
Onze klanten hebben hun behoeften, wensen en gevoeligheden, welke niet steeds rechtstreeks door hen geuit worden. Door u hiervoor open te stellen en uw acties hierop af te stemmen, zal u er mee voor zorgen dat de klant een excellente ervaring meekrijgt.
Zelfontplooiing
Leren en ontwikkeling vormen een continu proces. Dit resulteert in zelfontplooiing, waarbij gerichte acties genomen worden ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei. Beiden komen de kwaliteit van zorg ten goede.
Betrouwbaarheid
Bestaande en algemeen geldende waarden en normen respecteren, en daarbij taken correct, eerlijk en consequent uitvoeren, vormen de basis van betrouwbaarheid in zorg. Als gids worden afspraken nagekomen en wordt gehandeld volgens de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, hierbij rekening houdend met de missie van het ziekenhuis.
Samenwerking
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamelijk resultaat, of aan het oplossen van problemen en conflicten, vormt de basis van samenwerken. Niet enkel de collega’s, ook de klant zal dit ervaren als teamwork.

Onze missie: Gidsen door zorg

Professionele Zorgverlening

Ons ziekenhuis hanteert de hoogste normen op het vlak van deskundigheid van onze artsen en medewerkers zodat zij op een hoog kwalitatieve, performante en verantwoorde wijze zorg kunnen verlenen. Een slagvaardige organisatie en goede aansturing zijn noodzakelijke voorwaarden voor de realisatie van onze opdracht. Het is een garantie voor continuïteit en een vorm van respect voor het vertrouwen dat onze patiënten in ons stellen.

Professionele uitrusting

Om tot deze professionele zorgverlening te komen, blijft ons ziekenhuis evolutief up to date voor wat betreft medische en paramedische uitrusting en technologische infrastructuur in functie van de verwachte opdrachten naar de regionale bevolking toe alsook in functie van allen in het ziekenhuis die rechtstreeks of onrechtstreeks mee instaan voor het leveren van optimale zorg aan onze patiënt.

De mens achter de patiënt

In ons ziekenhuis is wetenschappelijk verantwoorde en professionele zorg geen doel op zich maar een middel om mensen bij te staan in hun ziek zijn. In die optiek blijven onze artsen en medewerkers voornamelijk gericht op menselijke ondersteuning bij het lijden en beleving van de patiënt en zijn familie. Vanuit de ontstaansgeschiedenis van ons ziekenhuis bieden de christelijke waarden hiervoor een belangrijke hefboom, steeds met het volste respect voor ieders persoonlijke overtuiging.

Transparant en respectvol

Ons ziekenhuis wil een klimaat creëren waar informatie, spelregels en beslissingen op een transparante wijze worden gecommuniceerd. Wij willen een ziekenhuis zijn waar alle patiënten terecht kunnen ongeacht afkomst, religie of financiële middelen.

Gidsen door Zorg

Ons ziekenhuis wil mensen begeleiden in hun ziek zijn door patiënten actief te betrekken in de keuzes die bepalend zijn voor het genezingsproces of levenskwaliteit. We staan voor een persoonlijke benadering waarbij patiënten worden geïnformeerd, verwezen en gegidst naar de meest aangepaste zorg binnen ons ziekenhuis of naar andere zorgvoorzieningen met wie we naadloos samenwerken.